EU projekti

 

EU
EU
EU

Naziv projekta

„Unaprjeđenje poslovanja izradom e-commerce rješenja (web trgovina)“ šifra projekta KK.03.2.1.17.0069.

Kratki opis projekta

Obzirom na rast online trgovine, u odnosu na tradicionalnu trgovinu, uvođenjem web trgovine očekuje se povećanje konkurentnosti, stjecanje novih kupaca i zadržavanje postojećih, te rast poslovanja u narednom periodu. Tvrtka do sada nije imala razvijenu web-trgovinu niti razvijenu web stranicu te ovim projektom želi iskoračiti na online tržište.

Realizacija ovog projekta omogućit će uvođenje e-commerce rješenja i izradu nove mrežne stranice od strane specijaliziranog pružatelja usluge Shipshape d.o.o.

Projekt obuhvaća slijedeće aktivnosti: definiranje strukture E-Commerce rješenja, izradu tehničke i funkcionalne specifikacije sustava, prihvaćanje tehničke i funkcionalne specifikacije sustava od strane Naručitelja, postavljanje inicijalne instalacije cjelokupnog e-commerce rješenja, konfiguracija Magento sustava prema prihvaćenoj specifikaciji, izrada dodatnih modula i prilagođavanje postojećih prema prihvaćenoj specifikaciji, povećanje pristupačnosti web stranica za osobe s invaliditetom – za osobe oštećene motorike te osobe slabijeg vida, implementacija i prilagodba prihvaćenog izgleda web stranice, testiranje sustava, postavljanje cjelokupnog e-commerce rješenja na produkciju.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu mrežnih rješenja

Specifični ciljevi projekta jesu:

 1. Poboljšanje prisutnosti na domaćem i inozemnom tržištu;
 2. Povećanje vidljivosti usluge;
 3. Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

 

Web trgovina će imati dizajn prilagođen mobilnim uređajima i tabletima (responsive dizajn) te optimizirano učitavanje web rješenja koristeći različite cache-ing tehnologije. Bit će implementirana SEO optimizacija s ciljem boljeg pozicioniranja na internetskim tražilicama, te će svi sadržaji biti dostupni i na engleskom jeziku.

Unaprijeđena web stranica sa inkorporiranom web-trgovinom koja će nastati provedbom projektnih aktivnosti će imati bitan utjecaj na povećanje konkurentnosti, te stjecanje novih kupaca i rast poslovanja.

Realizacija ovog projekta omogućit će unapređenje mrežnih stranica, predstavljanje novog sadržaja, prilagodba novom tržišnom segmentu kupaca te predstavljanje stranice na engleskom  jeziku radi povećanja vidljivosti na inozemnom tržištu. Na ovaj način će se omogućiti da tvrtka proširi bazu svojih kupaca te ostvari pretpostavke za rast konkurentnosti, povećanja prihoda od prodaje te novo zapošljavanje.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 177.187,50 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 141.750,00 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 99.000,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta

12.10.2018. – 12.10.2019.

Kontakt za više informacija

e-mail: dorsi@dorsi.eu

 

Linkovi

 

 

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća Dorsi d.o.o. kroz ulaganja u novu opremu za proizvodnju

Kratki opis projekta: Dana 26.10.2017. poduzeće Dorsi d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malogospodarstvo, inovacije i investicije,Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje konkurentnosti poduzeća Dorsi d.o.o. kroz ulaganja u novu opremu za proizvodnju“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.1561Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje kapaciteta proizvodnje i izradu novih proizvoda, poboljšanje i unaprjeđenje cjeloukupnog proizvodnog procesa, dodatno povećanje prihoda te provođenje marketinških aktivnosti.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti poduzeća kroz uvođenje novih proizvoda (A stalci, kapa fix ploče sa vizualima, alubond i dibond reklame za vanjsku upotrebu, stalci od forexa) te kroz povećanje prihoda od prodaje.

Očekivani rezultati projekta:

 • Proizvodnja novih vrsta proizvoda: A stalci, kapa fix ploče sa vizualima, alubond i dibond reklame za vanjsku upotrebu, stalci od forexa
 • Porast prihoda od prodaje
 • Otvaranje 2 nova radna mjesta
 • Izmijenjena web stranica poduzeća radi promocije proizvoda poduzeća, tiskano 5.000 kom promotivnih letaka radi promocije i povećanja svijesti kod sadašnjih i potencijalnih klijenata
 • Projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama i pravilima Poziva

 

Ukupna vrijednost projekta: 441.250,33 Kn

EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 01. rujna 2017. – 01.rujna 2018.

Kontakt za više informacija

e-mail: dorsi@dorsi.eu

 

Linkovi